Conflicthantering

Conflicthantering

mr. Samantha de Graaff

Conflicthantering is letterijk vertaald "hoe je met een conflict/probleem omgaat". Dit kan op een goede mannier gaan waar de vrede bewaard blijft of het kan uit de hand lopen omdat beide partijen een verschillende mening hebben.


Conflicthantering, u komt er niet uit.

Ondanks dat u met een goede instelling het probleem probeert op te lossen (conflicthantering) kan het voorkomen dat het conflict niet wordt opgelost. In dat geval kunt u voor mediation kiezen. Ik kan u als mediator helpen bij verschillende conflicten zoals:

  • Zakelijke geschillen, zoals geschillen met banken, verzekeraars en andere dienstverleners of leveranciers;
  • Arbeidsgeschillen, bijvoorbeeld samenwerking, ziekte of een exitmediation;
  • Scheiden of beëindigen relatie;
  • Omgangsregelingen en ouderschapsplannen;
  • Familiegeschillen, waaronder geschillen over een te verdelen erfenis;
  • Burenruzies;
  • Geschillen tussen of met overheden.