Mediation / mediator

Mediation: persoonlijk, op maat en oplossingsgericht

mr. Samantha de Graaff

Moet u nog samen verder? Geen zin in een langdurige, kostbare juridische procedure, waarbij de oplossing door een derde wordt bepaald? Kies dan voor mediation!

Waarom mediation?

Als jurist en team/projectleider heb ik in veel verschillende omgevingen gewerkt. Al deze omgevingen hadden één ding gemeen; ik was er vaak bezig met conflicten en geschillen. Stond ik niet aan één van de kanten van het geschil dan trad ik wel op als geschilbeslechter. Ook indien ik mij niet direct bezig hield met het oplossen van een specifiek probleem, dan hield ik mij in mijn advisering wel bezig met mogelijke toekomstige geschillen of problemen en de manier waarop deze konden worden voorkomen dan wel zo klein mogelijk konden worden gemaakt.

Het bemiddelen in geschillen en het met partijen bereiken van een oplossing voor het geschil; daar ging mijn bloed sneller van stromen! Ik merkte ook dat een geschil vaak meer omvatte dan slechts het (juridische) probleem en dat de door een derde bedachte (juridische) oplossing niet altijd de best werkende oplossing is. Ook is dit niet altijd de oplossing waar partijen behoefte aan hebben. Hierdoor ben ik mij, naast mijn juridische werkzaamheden, ook gaan toeleggen op mediation. Een vorm van geschilbeslechting waarbij wordt uitgegaan van de partijen in het geschil; waar ligt het probleem van de partijen en hoe kunnen zij de voor hen beste oplossing voor hun geschil bereiken?

Mediation, wat kan ik verwachten?

Mediation is een vorm van geschiloplossing waarbij partijen onder begeleiding van een neutrale en onafhankelijke partij (de mediator) gezamenlijk werken aan hun oplossing voor hun geschil. Maatwerk dus!

In relatief kort tijdsbestek (gemiddeld 3-5 sessies van 2 tot 2,5 uur) doorloopt u gezamenlijk een aantal fases waarin het geschil wordt uitgediept en de wensen voor de toekomst aan bod kunnen komen. Er wordt gewerkt aan de communicatie, waardoor er weer een dialoog ontstaat en er ruimte komt om gezamenlijk te kijken naar wat u verdeeld houdt en waar uw belangen of die van derden-betrokkenen (bijvoorbeeld kinderen of collega’s) parallel lopen. Aan het eind van het traject is de communicatie dusdanig hersteld dat in een open en veilige omgeving kan worden gewerkt aan een maatwerkoplossing.

Door deze benadering ontstaat er niet alleen maatwerk en ruimte voor een win-win situatie (waar rechtspraak een win-lose of lose-win situatie oplevert), maar ook een toekomstbestendige oplossing. Wanneer je samen afspraken maakt en deze afspraken worden door beide partijen gedragen, dan zullen deze afspraken minder snel worden geschonden dan een door een derde opgelegde oplossing die door in ieder geval één van de partijen niet wordt gedragen.

Dat mediation ook nog eens kostenefficiënt is, kunt u zien onder het tabblad kosten.

Voor welke geschillen kan ik mediation kiezen?

Mediation is geschikt voor bijna alle soorten geschillen zolang beide partijen zich wensen in te spannen om tot een oplossing van het geschil te komen. Hierbij kunt u denken aan:

  • Zakelijke geschillen, zoals geschillen met banken, verzekeraars en andere dienstverleners of leveranciers;
  • Arbeidsgeschillen, bijvoorbeeld samenwerking, ziekte of een exitmediation;
  • Scheiden of beëindigen relatie;
  • Omgangsregelingen en ouderschapsplannen;
  • Familiegeschillen, waaronder geschillen over een te verdelen erfenis;
  • Burenruzies;
  • Geschillen tussen of met overheden.